กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลสําหรับสินค้าราคาสูงให้ประสบผลสําเร็จ

1. กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล สําหรับสินค้าราคาสูงให้ประสบผลสําเร็จที่แท้จริงทําอยางไร ่ ? 2. ปัญหาอุปสรรค และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมทันกระแสการเปลี่ยนแปลง

   Watch Promo

Your Instructor


อนัส สันโต๊ะโส๊ป
อนัส สันโต๊ะโส๊ป

ABOUT ANAS SANTOHSOP I รู้จักวิทยากร

สวัสดีครับผมอนัส สันโต๊ะโส๊ป ที่ปรึกษาธุรกิจกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ผมเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัลให้กับหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ และสินค้า E-Commerce อีกหลายแบรนด์

และเป็นเจ้าของบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ A Digital Partner,co.ltd ที่ทำโฆษณาให้กับบรัษทองค์กรมาแล้วกว่า 50 บริษัท

ซึ่งดูแลตั้งแต่กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ADVERSTING PERFORMANCE ไปจนถึง Brand Transformation และ Brand Refreshment ให้กับหลายบริษัทไม่ว่าจะเป็น บริษัทในเครือแป้งอังกฤษตรางู อย่าง JIRUNG HEALTH VIILAGE รีสอร์ทสำหรับคนรักสุขภาพ กับการทำ Brand Resort Transform to WELLNESS TOURISM และแบรนด์อื่นๆ อีกหลากหลายแบรนด์ อาทิ AGATHA PARIS, 11 VILLAGE FACTORY, Miilin, Bid Bike, MCC 4X4 Accessories , Etc and More

ปัจจุบันผมยังได้รับรอง LINE CERTIFIED COACH 2019 สำหรับ LINE OFFICIAL ACCOUNT ระบบใหม่ เพื่อช่วยเหลือเจ้าของกิจการให้สามารถขยายธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยื่น และ SAP Business ONE Partner By SLD รวมถึง CHOCO CRM Platform ระบบดูแลจัดการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล กับความไว้วางใจในระดับโลกจากเจ้าของ Platform CERTIFIED PARTNER.

อนัส สันโต๊ะโส๊ป ที่ปรึกษาธุรกิจกลยุทธ์ดิจิทัล
CEO & FOUNDER OF A DIGITAL PARTNER .CO,LTD.


- CEO&Founder of A Digital Partner Company.
ที่ปรึกษาธุรกิจกลยุทธ์ดิจิทัล และ Digital Transformation ให้กับแบรนด์ชั้นนำต่างๆ
- CO-Founder of Ari Group Cosmetics International OEM&ODM Cosmetics Made in Korea

- LINE CERTIFIED COACH 2019
- E-Commerce Brand Fashion Nude Underman
- Sipa Digital Start Up Reward 2017
- Runner Up Young Start Up Reward Phuket Sellmycars Web Application 2016
- วิทยากรรับเชิญกระทรวงศึกษาธิการ หัวข้อ มุมมองอนาคตการศึกษาไทยยุคดิจิตอล 4.0
- รางวัลยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย โดยมูลนิธิท่านจันทรจรัสศรี ยุคลCourse Curriculum


  บทเรียนที่ 1
Available in days
days after you enroll

Frequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Get started now!